Termodiagnostika je najjednoduchší a najúčinnejší spôsob odhalenia miest, na ktorých dochádza k tepelným únikom z budovy.

Na diagnostiku sa používa termokamera s vysokou rozlišovacov schopnosťou. 

Pomocou termokamery sa zhotoví 10 až 12 termosnímkov budovy, na ktorých jasne vidieť rôznu povrchovú teplotu. Z týchto snímkov je možné  navrhnúť riešenia na odstránenie nájdených tepelných únikov.  

 

Pre správne zobrazenie tepelných strát na termosnímkoch je dobré dodržať základné predpoklady: 

- rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou by mal byť min. 15 stupňov

- vonku by nemalo snežiť, pršať alebo by nemala byť hustá hmla

- vonkajšia teplota by nemala byť nižšia, ako - 5stupňov

 

V cene 50 € je zahrnutých 10 až 12 snímkov, ktoré sú väčšinou dostačujúce na základnú diagnostiku tepelných mostov rodinného domu. 

 

V prípade väčších domov a budov, alebo v prípade nutnosti zhotovenia viacerých snímkov sa cena určí dohodou podľa rozsahu merania.

 

V cene nieje zahrnutá doprava na miesto merania - 0,20€ / km od 050 01 - Revúca 

 

Výstupom je protokol obsahujúci základné údaje a všetky termosnímky so stručným popisom, ktorý Vám pošlem vo formáte PDF na Vášu emailovú adresu. 

V prípade, že máte záujem o termodiagnostiku Vášho rodinného domu, vyplňte prosím Objednávkový formulár, alebo mi napíšte na brano.sola@gmail.com

 

                        

 

    

 

    

Objednávkový formulár

Nezáväzne objednávam termodiagnostiku budovy